Sessie voorstel “De eerste Nederlandse Wikipedian-in-Residence”

Hay Kranen (Nijmegen, 1983) is sinds 7 oktober 2013 in dienst bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag als de eerste Nederlandse Wikipedian-in-Residence. Vanuit die functie verbindt hij de gemeenschap van Wikipedia met de medewerkers van de KB en het NA via allerhande activiteiten en projecten: introductieworkshops, beelddonaties en concrete vragen vanuit de gemeenschap.

In deze sessie zal Hay toelichten wat het betekent voor een erfgoedinstelling om een Wikipediaan in huis te halen, welke concrete resultaten er al gehaald zijn, en wat er de komende zes maanden op stapel staat. Ook zal hij ingaan op de vraag hoe de benadering van een Wikipediaan verschilt van die van de traditionele archief of bibliotheekmedewerker.

In de tweede helft van de sessie zal ook het publiek een actieve rol kunnen spelen door mee te discussiëren over de stelling: is een Wikipedian in Residence dé manier om erfgoedinstellingen te laten overleven in deze digitale 21ste eeuw?

Categories: Archives, Coding, Copyright, Crowdsourcing, Libraries, Session Proposals, Session: Talk, Your Categories Are Inadequate |

About Hay Kranen

* your background with the humanities and/or technology: I did art academy and i can do a fair amount of programming. * your research or professional interests: Currently: helping GLAM's 'understand' Wikipedia. * your opinion of Nicholas Carr or Slavoj Žižek I have no strong opinions on these people. * your best score at Galaga, and so forth I'm trying to beat Stephen Krogman at it, but in the meantime i've written a Pong clone over here: http://www.365dagenkunst.nl/2011/mentalpong/