Sessie eHumanities Onderwijs

Nu Digital Humanities, of eHumanities, of Humanities and Computing, een plaats hebben gekregen op de onderzoeksagenda, is er ook meer aandacht voor de integratie van digitaal onderzoek in het onderwijs. Hoe dat precies moet worden vormgegeven roept echter de nodige discussie op. Wat is nu een wenselijke manier om Humanities and Technology in het academisch onderwijs op te nemen? Wij stellen een sessie voor waarin de discussie wordt geopend over eHumanities onderwijs, waarin geïnventariseerd wordt bij welke onderwijsactiviteiten de deelnemers betrokken zijn, en waarin een aantal discussiepunten aan bod komen:

1) Wat moet iedere student leren over eHumanities?
2) Welke leerdoelen kunnen worden geformuleerd voor een specialisatie eHumanities en welke toetsvormen passen daarbij?
3) Moet eHumanities een volledig geïntegreerd component zijn van het onderwijs, of moeten er aparte cursussen voor zijn? Of is het eerste het ideaalbeeld van de toekomst en het tweede een noodzakelijke tussenstap naar een volledige integratie?
4) In welke mate moet de wetenschappelijke staf zelf worden geschoold in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe tools? Beschikken de humanities docenten van nu over voldoende expertise om eHumanities studenten te begeleiden en te beoordelen?
5) Hoe kan samenwerking met andere disciplines als Computer Science en Computationele linguïstiek het beste vormgegeven worden?

Fernie Maas (coördinator ontwikkeling eHumanities-minor UvA&VU) en Serge ter Braake (Vrije Universiteit, Amsterdam)

Categories: Digital Literacy, Session Proposals, Session: Talk |

About Fernie Maas

After finishing an embedded research project affiliated to the Center for Digital Humanities (www.centrefordigitalhumanities.nl), I am currently involved in developing a joint eHumanities education program at UvA and VU.

1 Response to Sessie eHumanities Onderwijs

  1. beste allen,

    ik heb een voorbeeld van een basis cursus Key Concepts and Perspectives of Digital Scholarship aangeboden aan 3de jaars bachelor studenten als minor interfacultair vak bij de Erasmus Universiteit Rotterdam afgelopen september/oktober. Kan ingaan op alle lastige aspecten van een dergelijke generieke aanpak. Zie: www.erasmusdigital.nl

Comments are closed.