Oproep: laat de KB weten hoe we de Kranten kunnen verbeteren

Beste campers,

tijdens de sessie van vanochtend Bedolven onder bronnen kwam een aantal  expliciete en impliciete wensen  naar voren voor verbetering van de KB-kranten interfaces voor onderzoekers, zowel wat betreft de voorkant (kranten.delpher.nl) als de API.

Zo is het bv. op dit niet aangegeven/gevisualiseerd welk percentage van elke krantentitel gedigitaliseerd is,  is de selectie van relevante subsets in de API omslachtig en is integratie van KB kranten ngram-viewer in Delpher een wens. Verbetering van de OCR, het wegnemen van auteursrechten- en privacybelemmeringen en een export naar Evernote kwamen ook langs…

De KB wil graag zoveel mogelijk van dit soort verbeterpunten/tekortkomingen voor onderzoekers verzamelen t.b.v. de doorontwikkeling van Delpher. Bij deze dus een (permamente) oproep aan jullie om dit soort wensen met ons te delen.

We zoeken dus jullie input o.a. op het niveau van

  • Webinterface (bv. ontbrekende of haperende functionaliteiten in kranten.delpher.nl, visualisatie krantencorpus)
  • API (bv. welke APIs zijn er gewenst naast onze SRU en OAI-PMH interfaces, welke voorgedefinieerde krantensubsets zijn gewenst)
  • Data (bv. kwaliteit OCR en metadata, onvolledigheid krantencorpus)
  • Juridisch (bv . wegnemen auteursrechten- en privacy drempels)

Zet ze in de comments van deze post, of stuur ze naar 

We gaan ze dan matchen en prioriteren tegen de reeds opgetekende wensen voor doorontwikkeling van Delpher Kranten  (zoals deze) en bekijken of we ze in een van de volgende release(s) kunnen gaan opnemen.

Alvast veel dank,

met vriendelijke groeten,

Olaf Janssen, Koninklijke Bibliotheek

 

Categories: General |

2 Responses to Oproep: laat de KB weten hoe we de Kranten kunnen verbeteren

Comments are closed.