Sessie voorstel Mendeley

logo-mendeleyKun jij dat ene pdf-document ook nooit terugvinden, terwijl je zeker weet dat het opgeslagen is op je computer? Mendeley kan je daarbij helpen. Mendeley is een referentie-manager, maar met extra’s, zoals een pdf-organizer en groepen waarmee je literatuurtips over een bepaald onderwerp kunt delen. Zo zijn er bv. groepen voor Philosophy of Mind en Global History.

In deze workshop kun je kennismaken met Mendeley. Je hebt een laptop nodig om zelf met Mendeley aan de slag te kunnen.

Mendeley wordt ook gebruikt bij AltMetrics. Als er voldoende tijd is, kunnen we ook daar naar kijken.

Categories: General, Session Proposals, Social Media | Comments Off on Sessie voorstel Mendeley

Uitnodiging lancering Historici.nl tijdens dag 1 van het THATCamp

[A note on language: all visitors are very much welcome to THATCamp The Hague! We expect most of the participants to be Dutch-speaking which is why part of this website is in Dutch. However, workshops/sessions can and will be held in English if that is needed]

Op 14-01-14 lanceren KNHG en Huygens ING in Den Haag het vernieuwde Historici.nl tijdens een publieksdebat als afsluiting van de eerste dag van het THATCamp (klik hier voor de uitnodiging).

Input voor het debat is te vinden in het speciale themanummer van de BMGN over Digital History dat op 18 december online staat en in vier prikkelende stellingen over de (on)mogelijkheden van digitale geschiedenis.

Stellingen:

* Door onze groeiende digitale voetafdruk kunnen we in de toekomst de geschiedenis beter voorspellen en verklaren. Onze historische onderzoekspraktijk, onze analyses en onze kennisproductie veranderen daardoor fundamenteel.

* Digitale geschiedenis is onbelangrijk voor de meeste historici. De vragen die digitale geschiedenis in het geesteswetenschappelijk domein brengt zijn helemaal niet nieuw, en ook niet vernieuwend.

* Voor historisch onderzoek zijn tijdstip, gebeurtenis en plaats de belangrijke entiteiten. ‘Big data’ leveren daarover onvoldoende informatie op zodat statistisch relevante conclusies volstrekt onmogelijk zijn.

* Digitale geschiedenis maakt nieuw empirisch historisch onderzoek mogelijk. Digitale geschiedenis versterkt daardoor de identiteit van het vak als wetenschappelijke discipline.

Over de vernieuwde versie van Historici.nl:

Historici.nl blijft dé startpagina voor informatie en actualiteit, en blijft toegang bieden tot een schat aan digitale bronnen en publicaties. Daarnaast biedt de vernieuwde versie ook een interactief deel, een community waar historici elkaar kunnen onmoeten, kunnen discussiëren en kennis kunnen uitwisselen.

Wil je als onderzoeker, student, docent, archivaris, museummedewerker of historisch geïnteresseerde discussiëren met vakgenoten over actuele historische en maatschappelijke thema’s, onderzoeksrapporten, methoden & technieken, bronnen, films, tv-programma’s en tentoonstellingen? Ga vanaf 14 januari 2014 naar het vernieuwde Historici.nl en start een eigen online groep.

Categories: General | Comments Off on Uitnodiging lancering Historici.nl tijdens dag 1 van het THATCamp

Workshop Christophe Verbruggen: ‘A basic introduction into network visualisation tools’

Christophe Verbruggen geeft op 14 januari een workshop getiteld: ‘A basic introduction into network visualisation tools’. Lees hieronder meer over de opzet van de workshop en laat eventueel suggesties achter:

Van tijdlijnen en infographics tot geo-spatiale analyses: datavisualisering doet het goed anno 2014. Het is één van de verklaringen voor de groeiende belangstelling voor Sociale Netwerk Analyse (SNA). Een belangrijke meerwaarde van SNA is immers de mogelijkheid om data te verkennen, analyses te visualiseren en tegelijkertijd te communiceren. In deze korte introductie maken we kennis met een aantal onderliggende principes van SNA en geslaagde en minder geslaagde toepassingen in historisch onderzoek. We zullen het niet hebben over de onderliggende algoritmes of met één specifieke visualiseringstool leren werken, maar na deze korte introductie bent U wel in staat zelf oordeelkundig aan de slag te gaan met programma’s zoals Gephi, UCINET (Netdraw) of NodeXL.

Categories: Coding, Workshops | Comments Off on Workshop Christophe Verbruggen: ‘A basic introduction into network visualisation tools’

Workshop: Coding the Humanities, Jan Hein Hoogstad en Marijn Koolen

[A note on language: all visitors are very much welcome to THATCamp The Hague! We expect most of the participants to be Dutch-speaking which is why part of this website is in Dutch. However, workshops/sessions can and will be held in English if that is needed]

Jan Hein Hoogstad (UvA) en Marijn Koolen (UvA) geven op 14 januari een workshop ‘programmeren voor geesteswetenschappers’. Lees hieronder meer over hun opzet van de workshop en laat eventueel suggesties achter:

Vaak gebruiken onderzoekers een heel scala aan tools, waarbij elke tool een klein aantal stappen van het onderzoeksproces ondersteunen. Maar vaak passen de mogelijkheden van een specifieke tool niet precies op wat je gedaan wilt krijgen. Programmeren geeft je volledige controle over al deze stappen. Bovendien leer je via programmeren beter begrijpen hoe tools werken, en welke consequenties er verbonden zijn aan het gebruik van bepaalde tools en aan de keuzes die gemaakt moeten bij het bouwen van zo’n tool. Deze workshop is erop gericht om Geesteswetenschappers in staat te stellen om zelf tools te maken en bestaande tools aan te passen.

In deze workshop richten we ons op javascript. Met javascript kan je zowel server- als client-side programmeren, evenals met databases communiceren. Bovendien kun je javascript gebruiken zonder ingewikkelde programmeersoftware te installeren. Alles wat je nodig hebt is een moderne webbrowser!

We behandelen een aantal bouwstenen die in vrijwel alle programmeertalen voorkomen, en die voor elk onderzoeksdiscipline nuttig kunnen zijn. We werken een voorbeeld uit waarbij je direct in de webbrowser programmacode schrijft waarmee je data vergaart via een API en deze in een eigen database stopt.

Een aantal punten die aan bod zullen komen zijn:
– wat is programmeren?
– wat kun je er mee?
– waar kun je meer leren?
– bouwstenen: taal, variabelen, iteratie

Uiteraard kunnen we in deze workshop slechts een tipje van de sluier oplichten. Serieus programmeren leer je alleen door veel te oefenen, te leren van voorbeelden en vragen te stellen aan andere programmeurs. Maar met deze workshop willen we laten zien dat programmeren niet mysterieus of magisch is. Iedereen kan het!

Categories: Coding, Workshops | Comments Off on Workshop: Coding the Humanities, Jan Hein Hoogstad en Marijn Koolen

Workshop Prosopografie en Bi(o)g(raphical) data, door Serge ter Braake

Serge ter Braake geeft op 14 januari een workshop ‘prosopografie en biographical (big) data’. Lees hieronder meer over de opzet van de workshop en laat eventueel een suggestie achter.

In de historiografie worden prosopografie en biografie gezien als twee historische methodes die elkaar goed  aanvullen. De prosopografie (het groepsportret) laat zien hoe een individu (zoals beschreven in een biografie) geplaatst moet worden in zijn tijd en welke unieke of algemene kenmerken deze persoon heeft. Aan de andere kant missen prosopografieën, waarin alleen meetbare, externe karaktertrekken worden opgenomen, de elementen van de persoonlijke motivaties die invloed hebben op de geschiedenis.

Ondanks de consensus over het nut van prosopografische elementen in biografische studies is er nog zelden sprake van een werkelijk geïntegreerde aanpak. De biograaf/historicus heeft nu eenmaal een beperkte hoeveelheid tijd tot zijn beschikking om tot een publicatie te komen. Digitale geschiedenis biedt echter mogelijkerwijs een weinig tijdrovende oplossing voor dit euvel. In deze workshop komen de volgende vragen aan de orde:

–  Welke biografische bronnen zijn er digitaal beschikbaar en wat kun je daarmee?
–  Welke technische en methodologische valkuilen spelen er bij het gebruik van digitale bronnen voor biografisch en prosopografisch onderzoek?
– Hoe ver kunnen we in de nabije toekomst gaan met digitale vergelijkingen van personen?

Categories: Workshops | Comments Off on Workshop Prosopografie en Bi(o)g(raphical) data, door Serge ter Braake

Teach session: Maak zelf een Geografische & Diachrone Netwerkvisualisatie met nodegoat

[This session will be in English upon request. Please bring your laptop!]

nodegoatLAB1100 heeft een digitale onderzoeksomgeving genaamd ‘nodegoat’ waarmee onderzoekers binnen de geesteswetenschappen data kunnen invoeren, beheren, analyseren en visualiseren. Centraal hierbij staat dat iedere stukje data geografische en temporele attributen heeft om altijd een zinvolle context te kunnen bieden.

Op dit moment wordt de omgeving aan de UvA gebruikt door het SPIN-instituut om correspondentienetwerken en standbeelden te kunnen analyseren en visualiseren: spinnet.eu/spintimemappings (het correspondentienetwerk kan het beste met een persoon als Jacob Grimm of Rasmus Rask benaderd worden, de standbeelden kunnen het beste op Personality of Cultural Identity gefilterd worden).

Omdat nodegoat voor ieder soort (historisch) onderzoek gebruikt zou kunnen worden, stellen wij het open voor onderzoekers in de geesteswetenschappen die hiermee zouden willen werken. Meer over de functionaliteiten van de omgeving is te lezen in dit paper: lab1100.com/cms/UPLOAD/Bree_Kessels_Trailblazing_Metadata.pdf

Tijdens de sessie zullen we samen een project opstarten in nodegoat en samen data invoeren die we direct kunnen analyseren en visualiseren. Als je zelf al data hebt die gegeocodeerd (?) en gedateerd is kunnen we je helpen om zelf deze data te visualiseren.

LAB1100 (lab1100.com/) is een onderzoeks- & softwareontwikkelingsbureau gevestigd in Den Haag en is gespecialiseerd in het bouwen van applicaties binnen de digitale geesteswetenschappen.

Categories: Collaboration, Mapping, Session Proposals, Session: Teach, Visualization | Comments Off on Teach session: Maak zelf een Geografische & Diachrone Netwerkvisualisatie met nodegoat

Workshop Digitale Tools voor Historici, door Ilja Nieuwland en Gerben Zaagsma

Ilja Nieuwland (Huygens ING) en Gerben Zaagsma (Georg-August-Universität Göttingen) geven op 14 januari een workshop ‘digitale tools voor historici’. Lees hieronder meer over de opzet van de workshop en laat je suggesties achter:

Kan een historicus die geen digitaal gereedschap gebruikt anno 2014 überhaupt nog competent zijn? Deze inleidende workshop is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe je je eigen onderzoek kunt digitaliseren. Van literatuur verzamelen tot het doorzoekbaar maken van archiefmateriaal en het organiseren van al deze informatie.

We gaan onder meer in op de volgende zaken:

– welke bibliografische software bestaat er? Hoe beheer je daarmee je literatuur en kun je citeren (met gebruik van bibliografische standaarden) We zullen een korte introductie op Zotero geven (deelnemers wordt verzocht een laptop mee te nemen en vantevoren Zotero te installeren; zie www.zotero.org).

– hoe digitaliseer je je bronnenmateriaal en maak je het doorzoekbaar?

– welke tools bestaan er voor datamanagement? Denk aan Evernote e.d.

– automatisch informatie verzamelen: RSS feeds, Twitter,  Google search alerts, spiders

– hoe organiseer je je informatie met behulp van tags? Denk aan gefotografeerde bronnen of illustraties

Een deel van onze inspiratie komt van het weblog van William J. Turkel: How To | William J Turkel. Zie ook zijn artikel “A method for navigating the infinite archive”, in: Toni Weller, History in the Digital Age (London: Routledge, 2013) 61-77.

Suggesties zijn welkom in de comments op deze blog post!

Categories: Workshops | 2 Comments

THATCamp Den Haag gaat van start met workshops Digital History

Het THATCamp Den Haag zal op 14 januari van start gaan met vier workshops over verschillende aspecten van digital history. De workshops zijn interactief en duren ongeveer 45 minuten. Houd deze pagina de komende tijd in de gaten voor meer informatie over de workshops.

Dr. Serge ter Braake (VU Amsterdam) Serge ter Braake gaat in de workshop “Prosopografie en bi(o)g(graphical) data” in op het BiographyNet-project en de mogelijkheden voor digitaal, prosopografisch en biografisch onderzoek. BiographyNet is een interdisciplinair e-history project dat gebruik maakt van Nederlandse biografische woordenboeken die zijn samengebracht in het Biografisch Portaal van Nederland.

Marijn Koolen (UvA) geeft een workshop ‘programmeren voor geesteswetenschappers’.

Ilja Nieuwland (Huygens ING) en Gerben Zaagsma (Georg-August-Universität Göttingen) presenteren verschillende digitale tools, waaronder Zotero, WordPress, Springpad en Evernote, die gebruikt kunnen worden voor historisch onderzoek.

Christophe Verbruggen (UGent) introduceert in deze workshop netwerk-visualisatietools voor historisch onderzoek.  

Categories: General, Workshops | Comments Off on THATCamp Den Haag gaat van start met workshops Digital History

Registratie voor THATCamp The Hague geopend!

[A note on language: all visitors are very much welcome to THATCamp The Hague! We expect most of the participants to be Dutch-speaking which is why part of this website is in Dutch. However, workshops/sessions can and will be held in English if that is needed]

De registratie voor THATCamp The Hague is nu geopend! U kunt zich hier registreren. Na registratie kunt u op de website ook een sessie voorstellen.

Een voorlopige overzicht van het programma vindt u hier. Op de eerste dag, dinsdag 14 januari, vindt ook de officiële lancering van de nieuwe versie van historici.nl plaats, gevolgd door een publieksdebat over digitale geschiedenis.

THATCamp The Hague 2014 hashtag:  #THATCampDH.

Categories: General | Comments Off on Registratie voor THATCamp The Hague geopend!

THATCamp is coming to The Hague

The first THATCamp in The Netherlands will be held on 14-15 January 2014 in The Hague. It will be organized by the Royal Netherlands Historical Society and the Huygens Institute for the History of the Netherlands on occasion of the launch of the new version of the website Historici.nl and the publication of a special thematic issue of the BMGN – Low Countries Historical Review on digital history.

More details will be published here soon. Meanwhile, read more about the THATCamp movement and browse other THATCamps at thatcamp.org.

Update: our hashtag will be #THATCampDH, stay tuned!

Categories: General | Comments Off on THATCamp is coming to The Hague