Teach session: Maak zelf een Geografische & Diachrone Netwerkvisualisatie met nodegoat

[This session will be in English upon request. Please bring your laptop!]

nodegoatLAB1100 heeft een digitale onderzoeksomgeving genaamd ‘nodegoat’ waarmee onderzoekers binnen de geesteswetenschappen data kunnen invoeren, beheren, analyseren en visualiseren. Centraal hierbij staat dat iedere stukje data geografische en temporele attributen heeft om altijd een zinvolle context te kunnen bieden.

Op dit moment wordt de omgeving aan de UvA gebruikt door het SPIN-instituut om correspondentienetwerken en standbeelden te kunnen analyseren en visualiseren: spinnet.eu/spintimemappings (het correspondentienetwerk kan het beste met een persoon als Jacob Grimm of Rasmus Rask benaderd worden, de standbeelden kunnen het beste op Personality of Cultural Identity gefilterd worden).

Omdat nodegoat voor ieder soort (historisch) onderzoek gebruikt zou kunnen worden, stellen wij het open voor onderzoekers in de geesteswetenschappen die hiermee zouden willen werken. Meer over de functionaliteiten van de omgeving is te lezen in dit paper: lab1100.com/cms/UPLOAD/Bree_Kessels_Trailblazing_Metadata.pdf

Tijdens de sessie zullen we samen een project opstarten in nodegoat en samen data invoeren die we direct kunnen analyseren en visualiseren. Als je zelf al data hebt die gegeocodeerd (?) en gedateerd is kunnen we je helpen om zelf deze data te visualiseren.

LAB1100 (lab1100.com/) is een onderzoeks- & softwareontwikkelingsbureau gevestigd in Den Haag en is gespecialiseerd in het bouwen van applicaties binnen de digitale geesteswetenschappen.

Categories: Collaboration, Mapping, Session Proposals, Session: Teach, Visualization |

About Geert Kessels

Researcher & Developer @ LAB1100